Ingrid Krønert sammen med Borgmester Lars Lykke Pedersen og formanden for kulturudvalget Ulla Hardy-Hansen, hvor Ingrid Krønert modtager Kulturprisen 2019